Velkommen til Dansk Dør Kontrol

- mærker ikke hvad som helst

DDK – en frivillig kontrolordning

Dansk Dør Kontrol (DDK) er en frivillig kontrolordning, som blev etableret i 1988 af en række danske dørproducenter med det formål at øge det generelle kvalitetsniveau. Det bærende grundlag i DDK er de tekniske bestemmelser, som bygger på nuværende og kommende fælles europæiske krav til døre. Teknologisk Institut foretager uanmeldte kontrolbesøg på de tilsluttede virksomheder, hvor det kontrolleres, at virksomhederne og deres produkter lever op til DDK’s fastlagte krav til produktion og produkter.
DDK-mærkede døre er fremstillet af materialer, som under produktionsforløbet gennemgår en nøje kontrol, hvilket sikrer, at forbrugerne får et godt og kvalitetsikret produkt.

Producenter af DDK-mærkede trædøre skal kunne dokumentere at være FSC- og/eller PEFC-certificeret.


DDK mærket er således et garantimærke, som giver tryghed og sikkerhed i valg af døre.